Dobré srdce je také, ktoré chce pomáhať. Pomáhať aj vtedy, keď už samo sebe pomôcť nedokáže. Borisovo také je a navždy bude, aj keď prestalo biť počas hokejového zápasu, priamo na ľade. Sme organizácia, ktorá šíri osvetu o dôležitosti starostlivosti zdravia športovcov. Chceme urobiť všetko preto, aby už nikto nemusel prežívať takú obrovskú bolesť akú prežívame my.

#AbySrdciaNeprestavaliBit

Vízia, misia a hodnoty

Naša vízia

Medzinárodne akceptovaná organizácia poskytujúca komplexný program ochrany zdravia športovcov

Naša misia

Aktívne viesť kampane, šíriť osvetu a realizovať vzdelávanie na tému starostlivosti a ochrany zdravia športovcov všetkých vekových kategórií

Naše hodnoty

za Borisa

Borisova vášeň žiť nás inšpiruje pomáhať a podporovať

pre Borisa

pre Borisovu srdečnosť, láskavosť, otvorenosť, pokoru a starostlivosť vnímame a chápeme

vďaka Borisovi

sme pochopili a naučili sa, ako spolupracovať a pomáhať zachraňovať životy. Vážime si partnerstvo s organizáciami, komunitami, tímami a jednotlivcami

O nás

My sme tí, bezprostredne zasiahnutí Borisovým náhlym odchodom, tí ktorých Boris považoval za "rodinu". Sme ľudia, ktorí boli Bobovi najbližší. Videli sme, ako žil - žil zdravo, správal sa zodpovedne a starostlivo.

Pre zdravie sa dá urobiť veľmi veľa. Sledovať svoje zdravie častejšie, posilňovať ho intenzívnejšie, nepodceňovať ani len malé prechladnutie… Chceme šíriť povedomie o dôležitosti pravidelných zdravotných kontrol, sprístupňovať ich čo najväčšiemu okruhu športujúcich. Pomáhať Vašim očiam vidieť, ušiam počuť a ostatným zmyslom vnímať, ako veľmi si treba zdravie chrániť. Máme veľa nápadov, ako to urobíme...

Náš život bez Borisa nikdy nebude taký, ako bol s ním - ak ale naše aktivity pomôžu komukoľvek ďalšiemu, pocítime zasa radosť. Bude to znamenať, že nás všetkých Boris svojim nečakaným a náhlym odchodom z tohto sveta vedie zase raz k niečomu užitočnému - tak, ako tomu bolo veľakrát za jeho života.

Partneri

S podporou

Chcem podporiť

Veľmi si vážime akúkoľvek Vašu podporu. Najviac nám pomôže podpora menšou sumou posielanou pravidelne trvalým príkazom. Všetky darované a vyzbierané prostriedky budú použité transparentne a výlučne na šírenie Borisovho odkazu v zmysle: #AbySrdciaNeprestavaliBit

IBAN: SK5609000000005184822916

pay by square

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Možno máte to šťastie, že zamestnávateľ je ochotný Vám všetko vyrátať, vyplniť príslušné tlačivo, nechá Vás ho skontrolovať a podpísať a aj ho podá namiesto Vás na Daňový úrad - v tomto prípade mu len odovzdajte naše údaje uvedené nižšie v bode 3 (alebo stiahnite Vyhlasenie celkom dolu, pripadne vytlačte a odovzdajte zamestnávateľovi) Ak by nie, zvládnete to jednoducho takto:

 1. Ak ste do 15.02.2024 požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyžiadajte si od neho vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 3. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu: IČO: 54296421 Právna forma: nezisková organizácia Názov: Dobré srdce Borisa Sádeckého, n.o. Ulica: Súvoz Číslo: 732/1 PSČ: 911 01 Obec: Trenčín Pozn.: Do kolónky ROK sa píše : 2023
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Doplňujúce info: Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%, resp. 3% v prospech Dobrého srdca Borisa Sádeckého. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prosíme, neposielajte ich poštou k nám.

  Tlačivá na stiahnutie:
  Vyhlásenie,
  Potvrdenia o zaplatení dane

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 54296421 Právna forma: nezisková organizácia Názov: Dobré srdce Borisa Sádeckého, n.o. Ulica: Súvoz Číslo: 732/1 PSČ: 911 01 Obec: Trenčín
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A - online (editovateľné, stránka Finančnej správy),
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B - online (editovateľné, stránka Finančnej správy)
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Vami vybraného prijímateľa.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. - Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. - IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.

POSTUP na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2024

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov; poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

  PRÁVNICKA OSOBA
  Daňové priznanie právnických osôb - online (editovateľné, stránka Finančnej správy)
 3. Pozor:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

  b) Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 54296421, Právna forma: nezisková organizácia Názov: Dobré srdce Borisa Sádeckého, n.o. Ulica: Súvoz Číslo: 732/1 PSČ: 911 01 Obec: Trenčín
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. - Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. - Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole. IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.

Kontakt

Adresa: Súvoz 1, 911 01 Trenčín
Email: info@DobreSrdceBorisaSadeckeho.sk
IČO: 54296421
Banka: Fio banka, a.s.
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
IBAN: SK87 8330 0000 0020 0208 5705
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ak máte nápad ako pomôcť, stať sa aktívnou súčasťou Dobrého srdca Borisa Sádeckého, prosím dajte o sebe vedieť na: podpora@DobreSrdceBorisaSadeckeho.sk

Ďakujeme.

#AbySrdciaNeprestavaliBit